Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

mgr Anna Pożarowszczyk

Nazywam się Anna Pożarowszczyk ukończyłam stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W Centrum Symulacji do moich obowiązków należy: obsługa sekretariatu, zadania administracyjne, jak również obsługa administracyjna projektów badawczych realizowanych w Centrum.