Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

mgr Grzegorz Witkowski - asystent

Instruktor 

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Ratownik Medyczny. 

W 2015 roku uzyskał tytuł Magistra zdrowia publicznego, w 2013 roku uzyskał tytuł licencjata ratownictwa medycznego. Opiekun Koła Symulacji Medycznej, oraz współopiekun drużyn SimOlympics. Podwójny mistrz Polski w zawodach SimOlympics oraz brązowy medalista mistrzostw Świata SimOlympics. 

Instruktor Basic Life Support oraz Advanced Cardiovascular Life Support American Heart Association

Instruktor Medycyna Pola Walki – Combat Medyk 

Uczestnik warsztatów instruktorskich – rola symulacji medycznej w kształceniu na kierunkach medycznych