Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

lek. med. Ewa Domańska-Glonek - asystent

Absolwentka Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie (2003 r.). W kwietniu 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Jest pracownikiem ZPS i POZ SPSK nr 1 w Lublinie, a od lutego 2014 r. pracuje jako asystent w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie. W CSM zajmuje się szkoleniem standaryzowanych pacjentów, zajęciami dydaktycznymi m.in. z zakresu podstawowych umiejętności klinicznych, BLS oraz medycyny wieku podeszłego. Instruktor BLS i ACLS akredytowany przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich z zakresu edukacji klinicznej na Uniwersytecie w Edynburgu.