Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. med. Łukasz Pietrzyk - adiunkt

Absolwent I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (czerwiec 2011). Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka, a od pażdziernika 2014 w Pracownii Symulacji Medycznej. W październiku 2013 roku obronił rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyna, specjalność chirurgia ogólna. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna. Zainteresowania zawodowe obejmują wpływ otyłości i zabiegów małoinwazyjnych na reakcję zapalną i angiogenzy lokalną oraz uogólnioną, rolę markerów komórek endotelialnych w patogenezie raka jelita grubego, efektywność technik symulacyjnych i roli informacji zwrotnej w procesie kształcenia. Jest współautorem 6 prac naukowych, 19 rozdziałów w książkach, 25 doniesień zjazdowych oraz opiekunem wielu prac studenckich.