Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie